PT SV EN
Linkedin
Facebook
 
+351 910 091 731


Privacy Notice 

WORK WITH US

 

Praktikant för höstterminen 2021 ELLER VÅRTERMINEN 2022

Svensk-Portugisiska Handelskammaren (CLS) letar just nu efter en praktikant för höstterminen 2021 och vårterminen 2022 på vårt kontor i Lissabon. 

Praktiken vänder sig till dig som önskar erhålla relevant arbetslivserfarenhet i en internationell miljö samt få inblick i portugisiskt näringsliv och i svensk-portugisiska handelsrelationer.
 
Arbetsuppgifter:
·  Du driver det kommunikativa arbetet gentemot handelskammarens medlemmar, både strategiskt och operativt.
·  Du kommer att marknadsföra och sälja in de tjänster vi erbjuder våra medlemsföretag.
·  Du kommer att vara involverad i de projekt som drivs vid kammaren för att främja svensk handel.
·  Du kommer att medverka som representant för handelskammaren på olika digitala event och träffar.
·  Du kommer att arbeta med planerande och genomförande av events.
·  Du kommer att sköta kommunikation samt administrativt arbete kring det löpande arbetet på kammaren.
·  Praktiken kommer även innebära samarbete med Sveriges Ambassad i Portugal inom ramen för Team Sweden och svenskt handelsfrämjande.
 
Vi önskar att sökande har följande profil:
·  Sökande ska befinna sig i Lissabon under praktiktiden och ha möjlighet att arbeta på distans på grund av rådande pandemi-restriktioner. Flexibilitet hos sökande är därför av stor vikt
·  En total praktikperiod 20 veckor
·  Student i slutskedet av sin utbildning, helst med inriktning kommunikation/media alternativt tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete
·  Intresse för handelsfrågor och främjande av svenskt näringsliv och bilaterala relationer
·  Intresse för och/eller erfarenhet av hållbarhetsfrågor
·  Mycket goda kunskaper engelska i tal och skrift
·  Kunskaper i portugisiska är meriterande - om den sökande har portugisiska som modersmål så bör denne även ha goda kunskaper i svenska
·  Är organiserad, analytisk och strukturerad
·  Är utåtriktad, självständig, initiativrik och flexibel
·  Utlandserfarenhet är meriterande
 
Praktikförutsättningar:
·  Svensk medborgare, dubbelt medborgarskap är inget hinder.
·  Under praktiken ska studenten vara inskriven vid universitet eller högskola
·  Praktikkursen ska ingå som poänggivande kurs (20 veckor) inom ramen för studentens utbildning
·  Studenten ska vara försäkrad genom sitt universitet
·  Praktiken är oavlönad och finansieras inte av handelskammaren
·  Praktikanten förväntas på egen hand att ordna och betala resor, boende och upphälle
 
 
Ansökningsförfarande och deadline
Den här praktikplatsen är öppen för studenter som studerar vid universitet och högskola under praktikperioden. Skicka din ansökan till CLS, bestående av CV och personligt brev senast den 31 oktober 2021 till .
 
För ytterligare upplysningar och frågor om praktikplatsen, vänligen kontakta vår generalsekreterare Roya Moghaddas via e-mail, . Notera att ansökningar tas endast emot via .